Veri Madenciliği ile Daire Fiyatlarına Etki Eden Değişkenlerin Belirlenmesi Ankara İli Örneği


ALTUNKAYNAK B. , KOCATÜRK A.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 Haziran 2016