DİŞETİNDE YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMA AKTİMİÇES BENZERİ LEZYON OLGU SUNUMU


BESTE P., ÖZDEMİR B., ÜNSAL F. B., KAHRAMAN S., GÜNHAN Ö.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.45-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)