Birinci Basmak Sağlık Hizmetlerinde Radyolojik YaklaşımDirekt Grafilerde Tanısal Yaklaşım


GÜLEKON İ. N.

Pracon-2010 14. Pratisyen Hekim Eğitim Kongresi, Birinci Modül, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye