Bazı 6-(Tiyazol-4-il)-2-okso-3H-Benzoksazol türevlerinin Sentezi ve Siklooksijenaz İnhibitör Etkileri Üzerinde Çalışmalar


ÇANKARA PİROL Ş., ÜNLÜ S., DOĞRUER D. S. , ÖNKOL T. , ŞAHİN M. F.

2.Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Mersin, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2009

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye