Bazı 6-(Tiyazol-4-il)-2-okso-3H-Benzoksazol türevlerinin Sentezi ve Siklooksijenaz İnhibitör Etkileri Üzerinde Çalışmalar


ÇANKARA PİROL Ş., ÜNLÜ S., DOĞRUER D. S., ÖNKOL T., ŞAHİN M. F.

2.Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Mersin, Turkey, 13 - 15 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes