Öğrenci hemşirelerin şiddete maruz kalma şiddet eğilimi ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi


CERİT K., TÜRKMEN S., EKİCİ D.

Uluslararası 2. Adli Hemşirelik Kongresi, 3 - 04 Kasım 2016