F. Chopin Fa Minör Etütlerinin Analizi ve PiyanistikAçıdan İncelenmesi (Op.25 No:2 ve Op.10 No:9 Örnekleri)


Creative Commons License

Oğan F. D., Albuz A.

Asos Journal, no.80, pp.1-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Asos Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1-30
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, piyano öğretimi sürecinde sıklıkla kullanılan, Romantik Dönem beste-cisi olan F.Chopin’in Metodlarında yer alan Op.25 no.2 ve Op.10 no.9 fa minör etüdlerinin, formal ve piyanistlik olarak inceleme sürecini kapsamaktadır. Bilindiği üzere Chopin etütler; teknik ve müzikal olarak piyano öğretimi sürecinde üst düzey gelişim sağlayan son derece faydalı materyaller arasındadır. Bu bakımdan, yapılan çalışma ile aynı zamanda öğrencilerin farkındalığını yükseltmek ve performansla-rına katkı sağlamak da amaçlanmıştır. Araştırma, içerik analizi ve kaynak tarama yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışma modelinde olup; araştırma içerisin-de kullanılan etütlerin bestecisi ve yaşadığı dönem hakkında belgesel tarama yoluy-la kaynaklar toplanmıştır.