Allojenik Hematopoetik Kök Hücre (AHKH) Nakli Öncesi Hastaların Genel Beslenme Durumu ve Sosyo-Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi.


TEK N.

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 2-5 Nisan 2014, 2 - 05 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text