Çocuklarda ve Adölesanlarda Allerjik Olmayan Rinit İçin Risk Faktörleri ve Allerjik Rinitle Karşılaştırılması


KAN A., KÖKSAL B. T., YILMAZ Ö., ANIL H., TÜRKTAŞ İ., DEMİRSOY M. S., ...More

XXIV.ULUSAL ALLERJİ ve KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 November 2017, vol.15, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 15
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Gazi University Affiliated: Yes