Akut myeloid lösemili hastalarda lipid peroksidasyon düzeyleri


DAGDAS S., DİNCER S., dincer s. l., ÖZET G., AYLI M.

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 1998 (Peer-Reviewed Journal)