Sanat tarihi eğitimine dayalı olarak uygulanan etkinliklerin öğrencilerin Görsel Sanatlar dersine yönelik tutumlarına ve algılarına etkisinin incelenmesi


KURU A. , GÖKDEMİR M. A.

27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (20-13 Nisan) Antalya, 20 - 23 Nisan 2018