Değişken Katılığa Sahip Katmanlı Kompozit Plakanın Patlama Yükü Altında Geçici Dinamik Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi


Vardar E., Karaçay T.

14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2022, pp.82

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The development of laminated composite plates designed with curvilinear fibers offer several advantages to improve the performance of structures such as strength and stiffness. Variable Stiffness Composite Laminate (VSCL) arouse great interest in the aerospace, military and academia due to their high stiffness/mass ratio. Composite parts used in these areas can be exposed to explosion loads. In the light of all this information, the transient dynamic response of laminated composite plates with variable and constant stiffness subjected blast load has been conducted with the finite element method. The analyzes have been verified by different numerical studies in the literature. According to results, it was determined that VSCL plates had higher stiffness and strength than composite plates with constant stiffness at equivalent burst loads, and the displacement value of a certain point of the plate was lower.

Eğrisel fiberler ile oluşturulan katmanlı kompozit plakaların geliştirilmesi, yapıların mukavemet ve katılık gibi performanslarını iyileştirmek için çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Değişken katılığa sahip katmanlı kompozitler (“ing: Variable Stiffness Composite Laminate (VSCL)”) katılık / kütle oranı avantajı sebebiyle havacılık, askeri ve akademik alanlarda büyük ilgi uyandırmaktadır. Bu alanlarda kullanılan kompozit parçalar patlama yüklerine maruz kalabilmektedirler. Bütün bu bilgiler ışığında değişken ve sabit katılığa sahip katmanlı kompozit plakaların patlama yükü altındaki geçici dinamik analizi sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmıştır. Yapılan analizler literatürdeki faklı sayısal çalışmalar ile doğrulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde VSCL plakaların eşdeğer patlama yüklerinde sabit katılığa sahip kompozit plakalara göre yüksek katılık ve mukavemete sahip olduğu ve plakanın belirli bir noktasının yer değiştirme değerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir.