BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİNPROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ (AHİ EVRAN VE GAZİ ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)


KARABULUT E. O. , KURU E., PULUR A.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.272-279, 2009 (Peer-Reviewed Journal)