Using Software Design Patterns for Reusability


Aydilek A., Karacan H., Dursun M.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.37, no.3, pp.377-391, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, the concept of reusability comes to the fore due to the calendar congestion problem and quality expectation that we encounter during the development process of software used in almost every field. When software reusability is increased, it will be possible to develop fast, low-cost software. When the studies available in the literature on the reusability of software are examined, it is seen that the most frequently used method is the use of software design patterns and it increases reusability significantly. In this study, based on these findings, a development method based on the use of software design patterns is proposed to ensure the reusability of a previously developed algorithm management. The proposed method was implemented in an existing project within Aselsan and successful results were obtained.

Günümüzde neredeyse her alanda kullanılan yazılımların geliştirilmesi sürecinde karşımıza çıkan takvim sıkışıklığı problemi ve kalite beklentisi nedeniyle yeniden kullanılabilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Yazılımlarda yeniden kullanılabilirlik arttırıldığında hızlı, düşük maliyetli yazılımlar geliştirmek mümkün olacaktır. Yazılımların yeniden kullanılabilirliği üzerine literatürde mevcut bulunan çalışmalar incelendiğinde en sık kullanılan yöntemin yazılım tasarım kalıpları kullanımı olduğu ve yeniden kullanılabilirliği ciddi bir oranda artırdığı görülmektedir. Bu çalışmada, elde edilen bu bulgulara dayanarak daha önce geliştirilmiş olan bir algoritma yönetimine yönelik yeniden kullanılabilirliğini sağlamak adına yazılım tasarım kalıplarının kullanımına dayalı bir geliştirme yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntem Aselsan bünyesinde mevcut bir proje uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.