Lewy Cisimcikli Deman Olgusunda Klozapin Kullanımı


Selvi H. C., Baltacı N. N., Coşar B.

6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.200-201

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.200-201
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Lewy cisimcikli demans (DLB), Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığının patolojik spektrumunu paylaşan, kortikal nöronlarda Lewy cisimciklerinin yaygın olarak görüldüğü, motor ve psikiyatrik belirtilerle giden demansiyel bir hastalıktır. Bu yazıda öncesinde Parkinson Hastalığı olarak takip edilen, son yapılan tetkik sonucu Lewy cisimcikli demansla uyumlu gelen hastada, eşlik eden psikotik yakınmaların tedavisinde klozapin kullanımı sunulmaktadır.

OLGU: 6 yıldır Parkinson hastalığı tanısıyla takipli 65 yaşında erkek hasta görsel halüsinasyonlar nedeniyle nöroloji bölümü tarafından konsültasyon yoluyla danışıldı. Geçmiş tıbbi kayıtlardan; hastanın ilk şikayetlerinin 6 yıl önce yürümede güçlük, hareketlerde ve konuşmada yavaşlama, odaları karıştırma, görsel halüsinasyon şeklinde başladığı, dış merkezde Parkinson hastalığı olarak değerlendirildiği, tedavisinin Benserazit 125 mg 3x1, Rasajilin 1x1 olarak düzenlendiği öğrenildi. Alınan öyküden, daha önce bilinen psikiyatrik hastalık geçmişi bulunmayan hastanın görsel halüsinasyonlarının son 1 yıldır artış gösterdiği, evde başka insanlar görme, hayvan figürü şeklinde görsel varsanılarının olduğu, eşinin kendisini aldattığına inandığı, eşini ve oğlunu tanıyamadığı, canlı rüya görme şikayetlerinin olduğu, mevcut tedavisinin Benserazit 4x1, Benserazit HBS 1x2, Rasajilin 1x1mg, Rivastigmin 9,5mg (10cm),Ketiapin 37.5mg/g şeklinde düzenlendiği öğrenildi. Hastanın görsel halüsinasyonlarının sebatı üzerine mevcut antipsikotik tedavisinin Olanzapin 5 mg/gün olarak düzenlendiği öğrenildi. Bu süreçte yapılan Pet görüntüleme sonucu posterior hipometabolizma olarak raporlandığı görüldü. Yapılan son değerlendirmede hastanın ayrıntılı, hareket eden, ses çıkaran, canlı insan şeklinde görsel halüsinasyonlarının devam ettiği, eşlik eden perseküsyon sanrılarının olduğu değerlendirildi, Hastanın mevcut şikayetlerine yönelik olarak Klozapin 12.5 mg başlanıp dozu tedricen artırılarak 50mg/g’e çıkarılması planlandı. Takiplerde hastanın tedaviden fayda gördüğü görsel halüsinasyonlarında, paranoid sanrılarında ve anlamsız konuşma şikayetlerinde azalma olduğu görüldü.

TARTIŞMA: Lewy cisimcikli demans (DLB) ve Parkinson hastalığı demansı (PDD), ortak klinik ve nöropatolojik bulguları paylaşan Lewy cisimciği ile ilişkili nörodejeneratif bozukluklardır. Her iki durumun klinik özellikleri arasında bilişsel bozulma, davranışsal belirtiler, otonomik işlev bozukluğu, uyku bozuklukları ve parkinsonizm yer alır. 7 DLB ile PDD arasındaki fark, demans ve Parkinson belirtilerinin başlangıç zamanıyla ilişkilidir: Demansın hareket bozukluklarından önce veya aynı zamanda ortaya çıkması durumunda bir Lewy cisimcikli demans teşhisi konur. Ayrıca DLB hastalarında detaylı, hareket eden, ses çıkaran, canlı insan ve hayvan şekilleri görülebilir. Olguların yarısında görsel halusinasyonlara perseküsyon sanrıları eşlik eder. 8 Ayrıca PET çalışmalarında frontal, temporal ve paryetal bölgeler yanında yaygın demans türlerinden farklı olarak, primer görsel ve asosiasyon alanları dahil olmak üzere oksipital bölgede de hipometabolizma saptanmıştır. DLB’ın psikiyatrik ve parkinsoniyen bulgularının tedavisinde karşılaşılan bazı sorunlar bulunmaktadır. 9 Tipik antipsikotiklerden EPS yan etkisi nedeniyle kaçınılmalıdır. Literatüre bakıldığında ilk seçenek Ketiapin ve Klazapin olarak görülmektedir. Bu vakanın ışığında uzmanların Lewy Cisimcikli demans açısından daha dikkatli olmaları gerekmektedir.