Early Period Impacts of the Covid-19 Pandemic on Turkish Electricity Profile


Creative Commons License

Firik B., Irmak E.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.9, no.1, pp.40-56, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The World Health Organization has defined Covid-19, a virus first seen in China in December 2019, as a global epidemic on March 11, 2020 due to its spread and severity. On the same date, the first case was diagnosed in Turkey and then a great success has been achieved in preventing the rise of the epidemic curve thanks to the measures taken timely and accurately. These measures such as lockdown restrictions, stopping the activities of some businesses, taking a break to face to face education at all levels and passing through to distance education, arranging shift working and work at home models for the staff employed in both public and private sector had impacts on the electricity generation and consumption profile. Supply-demand rates changed on a daily, weekly, monthly and seasonal basis. Therefore, effects of the Covid-19 pandemic on Turkish electrical energy profile is examined and analyzed in this paper comparatively with recent years. Some parameters such as lockdown days, public holidays, workdays, Ramadan month and feast, meteorological conditions, annual growth and development rate have been especially considered. Authors consider that the study will contribute to both the literature and to readers thanks to its detailed technical analyzes and evaluations. 

Covid-19, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’de görülen bir virüs olmakla birlikte yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanmıştır. Aynı tarihte Türkiye’de de ilk vakanın görülmesiyle alınan yerinde ve zamanında önlemler sayesinde salgın eğrisindeki yükselişin önlenmesinde büyük bir başarı sağlanmıştır. Sokağa çıkma yasakları, bazı işyerlerinin geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması, tüm seviyelerde eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçiş, kamuda ve özel sektörde dönüşümlü veya esnek çalışma düzenine geçilmesi gibi tedbirlerin elektrik üretim ve tüketim profilinde de etkileri olmuştur. Günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik bazda arz-talep oranları değişmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, Covid-19 salgın sürecinin Türkiye elektrik enerjisi profilindeki erken dönem etkileri, önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler, resmi tatil günleri, mesai günleri, ramazan ayı ve bayramı, meteorolojik değişimler, yıllık büyüme oranı gibi parametreler özellikle göz önünde bulundurulmuştur. Sunulan bu çalışmanın içerdiği detaylı teknik analizler ve değerlendirmeler ile literatüre katkı sağlayacağı ve okuyuculara faydalı olacağı düşünülmektedir.