Yetişkin Bireylerin İçecek Tüketim Alışkanlıkları ile Kolon Geçiş Zamanları Arasındaki İlişkininDeğerlendirilmesi


YÖRÜSÜN T. Ö. , İÇER M. A. , AKBULUT G. , TEK N.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 Haziran 2019