2-SÜBSTİTÜE BENZİMİDAZOL TÜREVİ LİGANDLARI TAŞIYAN PLATİN(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE SİTOTOKSİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR


GÖZELLE M. , GÜMÜŞ F., KILIÇ SÜLOĞLU A., SELMANOĞLU G., RAMAZANOĞLU N., AÇIK L.

V. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye