2-SÜBSTİTÜE BENZİMİDAZOL TÜREVİ LİGANDLARI TAŞIYAN PLATİN(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE SİTOTOKSİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR


GÖZELLE M. , GÜMÜŞ F., KILIÇ SÜLOĞLU A., SELMANOĞLU G., RAMAZANOĞLU N., AÇIK L.

V. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey