Endocrine System Involvement and Treatment Approaches in Cystic Fibrosis


Creative Commons License

Cinaz P., Döğer E.

in: Cystic fibrosis, Ayşe Tana Aslan,Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.94-102, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.94-102
  • Editors: Ayşe Tana Aslan,Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Cystic fibrosis is a disease with involvement of many systems. The etiology of endocrine system involvement is multifactorial. Various endocrinological pathologies such as diabetes, osteoporosis, short stature, delayed puberty and hypogonadism occur due to the primary effect of the disease, the influence of other involved systems or the drugs used. Diabetes is the most common endocrine complication. Bone mineral disorders affect the lung functions negatively by increasing the incidence of fractures. Short stature is a common problem and growth and puberty should be carefully monitored in all cases. Early diagnosis and treatment of endocrine system involvement, especially diabetes, reduces morbidity and mortality in cystic fibrosis. For this reason, the necessary screening tests recommended for early diagnosis of endocrine pathologies should be applied and importance should be given to preventive practices

Kistik fibrozis, birçok sistemin tutulumu ile giden bir hastalıktır. Endokrin sistem tutulumunun etiyolojisi multifaktöriyeldir. Hastalığın birincil olarak etkisi, tutulan diğer sistemlerin etkilenimi veya kullanılan ilaçlar gibi nedenlerle diyabet, osteoporoz, boy kısalığı, puberte gecikmesi ve hipogonadizm gibi çeşitli endokrinolojik patolojiler ortaya çıkmaktadır. Diyabet, en yaygın endokrin komplikasyondur. Kemik mineral bozuklukları kırık görülmesini arttırarak akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Boy kısalığı yaygın bir sorun olup tüm olgularda büyüme ve puberte dikkatli izlenmelidir. Endokrin sistem tutulumunun özellikle de diyabetin erken teşhisi ve tedavisi kistik fibroziste morbidite ve mortaliteyi azaltır. Bu nedenle endokrin patolojilerin erken teşhisi için önerilen gerekli tarama testleri uygulanmalı ve önleyici uygulamalara önem verilmelidir.