Posterior diş desteğinin ortadan kalktığı durumda CEREC ile alınan kapanış kayıtlarının modellerin oklüzal kontaktlarını tekrarlayabilirliğinin değerlendirilmesi


BANKOĞLU GÜNGÖR M. , ARSLAN Y., NEMLİ S. , BETÜL K. B. , AYDIN C.

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 12 - 15 Kasım 2015