Futbol seyircilerinin spor alanlarındaki saldırganlık davranışları hakkında betimsel bir çalışma (Kırşehir ili örneği)


Kuru E., Var L.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.10, pp.141-153, 2009 (Peer-Reviewed Journal)