Türkiye’de Sektörlerin Ölümlü Kaza Türlerine Göre Kümelenmesi: İkili Kümeleme Yöntemi


KOCATÜRK A. , ALTUNKAYNAK B. , ÖRKCÜ H. H.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri