Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme Ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma


ÖZÇETİN Z., DEMİREL F. , ARSLAN S., EMİNEL M.

2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015