SAĞLIK İNANÇ MODELİ KULLANILARAK SERVİKS KANSERİ VE PAP-SMEARTESTİNE İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU


Güneysu Tunaman S., YAMAN Ş. , ŞENTÜRK ERENEL A.

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri