Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Kırşehir ili örneği).


KARABULUT E. O. , ULUCAN H.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.227-238, 2011 (Peer-Reviewed Journal)