Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi


Kara H., Tangülü Z.

hi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.341-359, 2021 (Peer-Reviewed Journal)