KURU BAKLAGİLLERDE BULUNAN MOLİBDEN MİKTARININ İYON SEÇİCİ ELEKTROT İLE TAYİNİ


Creative Commons License

Kalaycı Ş.

5. Asia Pasific International Modern Sciences Congress, Sydney, Australia, 16 - 17 July 2021, pp.279-283

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sydney
  • Country: Australia
  • Page Numbers: pp.279-283

Abstract

Molibden, vücudumuzun enzimlerini ve diğer maddeleri parçalamada kullanılan bir elementtir. Vücutta kimyasal reaksiyonları başlatan, sülfit oksidaz, aldehit oksidaz, ksantin oksidaz ve mitokondrial amidoksim azaltıcı bileşen (mARC) enzimlerini active eder. Ayrıca sülfitleri parçalamada önemli rol oynar. Fazla alımında gut hastalığına sebep olur. Eser miktardaki bu minerali, besinlerden alırız. Suda az çözünen tuzlardan oluşan katı hal molibden seçici elektrot hazırlandı. Bu elektrodun duyarlılığına etki eden faktörler incelenerek optimum şartları belirlendi. Önce sentetik numunelerde değeri bilinen molibden miktarları, iyon seçici elektrot ile ölçülerek hata oranları tespit edildi. Ardından Türkiye`de çok tüketilen mercimek, fasulye ve pirinç örnekleri çözünürleştirildi. Örneklerdeki molibden miktarları %95 güven seviyesi ve 5 deneyin ortalaması olarak yaklaşık 0.2 ile 0.5 mg /100 g olarak ölçüldü.