İlk kez kemoterapi tedavisi alan meme kanserli kadınlarda video destekli eğitimin yaşam kalitesi üzerine etkisi


ÜNAL TOPRAK F., UYSAL N., KUTLUTÜRKAN S., ŞENTÜRK ERENEL A.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019