Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği nin ÇÖHBÖ Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÇETİN B. , İLHAN M.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama