Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi


ERCAN F. , DEMİR S.

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016