PİYANO EĞİTİMİNDE DÖRT EL ÇALIŞMALARININ YERİ VE ÖNEMİ


Creative Commons License

Serin Özparlak Ç. , Kalkanoğlu B.

The Journal of Academic Social Sciences, no.68, pp.610-617, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.16992/asos.13609
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Sciences
  • Page Numbers: pp.610-617

Abstract

Dört el çalışmaları gerek başlangıç piyano eğitiminde gerekse yetişkin piyano eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu piyano öğrencisi dikkatini ve zamanını solo piyano performansına ve çalışmalarına odaklar. Ancak piyano eğitiminde birlikte çalmanın da önemli bir yeri bulunmaktadır ve dört el çalışmalarının piyano eğitiminde birlikte çalma tecrübelerine başlamanın en tercih edilen yolu olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında bu araştırma ile dört el çalışmalarının piyano eğitiminin çeşitli temellerine olan katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır.Araştırmada piyano eğitimi literatüründeki dört el çalışmaları incelenmiş, araştırmanın yöntemi betimsel tarama yöntemi olarak seçilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler; piyano düo ve düetlerinin tanımı ve arasındaki farklar, dört el piyano eserlerinin tarihçesi ve dört el piyano çalışmalarının öğrencilerin gelişimine sağladığı yararlar şeklinde sınıflandırılmış; ilgili başlıklar altında bulgular ve yorum kısmında verilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise piyano eğitimi alan öğrencilerin tempo, deşifre, motivasyon, müzikalite, pedal kullanma, literatür tanıma, konsantrasyon, performans kaygısı gibi konularda yaşadığı problemlerin, dört el çalışmaları ile en aza indirilebileceği ve hatta giderilebileceği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Müzik, Çalgı Eğitimi, Piyano Eğitimi, Dört El Çalışmaları, Birlikte Çalma.