Opere meme kanserli hastalarda adjuvan antrasiklin siklofosfamid kombinasyonu ile paklitaksel veya dosetaksel kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması


YAZICI O. , Uncu D., ÖZDEMİR N., Doğan M., ŞENDUR M. A. N. , Erdem G. U. , ...Daha Fazla

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mart 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye