Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik öz yeterlikleri ilişkisinin değerlendirilmesi


FETTAHLIOĞLU P., SERT ÇIBIK A. , ÇEVİK M., ILGAZ G., EKİCİ G.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009