Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Bir Olay Bağlamında Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi


KARA H., DÖNMEZ C. , TANGÜLÜ Z.

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016