Beliren yetişkinlerin akademik erteleme düzeyleri ile çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÖZTEMEL K. , TRAŞ Z., Müride B.

V INES Human and Civilization Congress, 17 - 21 Nisan 2019