Tip 2 Diyabetli Osteoporotik Kalça Kırıklarında Kemik Metabolizması ile İlişkili Biyobelirteçler


SEPİCİ DİNÇEL A. , Dinçel V. E.

. II. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, Hastalıkta ve Sağlıkta “BİYOBELİRTEÇLER”, İzmir, 10 - 12 Mayıs 2017