Valproat Kullanımına Bağlı Fetal Sinir Sistemi Hasarına Mezenkimal Kök Hücrenin Etkisi


YILMAZ H. F. , SEYMEN C. M. , KILIÇ EREN M., ERTEN N., TÜLÜN BOYLU N.

16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 20 - 23 Mayıs 2018