3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma


TOP N., ŞAHİN İ. , GÖKÇE H.

ISIDE 3. International Symposium on Industrial Design and Engineering, 10 - 12 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri