PEM Tipi Yakıt Hücrelerinde Döner Disk Elektrot Yöntemi ile Oksijen İndirgenme Reaksiyonlarının İrdelenmesi


DÜNDAR F., AYTAÇ A., ŞEN Ü., ULUSOY I., ATA A.

III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi Bildiriler Kitabi, İstanbul 17 Temmuz 2006, 105-108, İstanbul, Turkey, 17 July 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes