PEM Tipi Yakıt Hücrelerinde Döner Disk Elektrot Yöntemi ile Oksijen İndirgenme Reaksiyonlarının İrdelenmesi


DÜNDAR F., AYTAÇ A. , ŞEN Ü., ULUSOY I., ATA A.

III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi Bildiriler Kitabi, İstanbul 17 Temmuz 2006, 105-108, İstanbul, Türkiye, 17 Temmuz 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye