Sultan II Abdülhamit Devri Yapılarında Osmanlı İmparatorluğu nu Temsil Eden Semboller


AYDIN Ö.

1.Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, 20 - 22 Ekim 2010