Dağıtım Kanallarının Önceliklendirilmesi İçin Çok Kriterli Bütünleşik Bir Yaklaşım


DAĞDEVİREN M., ADEM A. , ALICIOĞLU G.

ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, 5 - 07 Ekim 2017