Cisplatin Ototoksisitesinde İntratimpanik Deksametazon ve Nimopidinin Koruyucu Etkinliğinin Rat Modeli Üzerinde İncelenmesi


KILIÇ M., ENSARİ S., ÖZCAN K. M. , DERE H. H. , SEYMEN C. M. , ELMAS Ç.

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye