Fankoni Aplastik Anemili Hastada Görülen Multikistik Displastik Böbrek Nedeni ile Bir Olgu Sunumu


ŞAYLI T., ÇAKAR N., ÇİFTÇİ A., ASLAN A. T. , ÖZHAN B.

II. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Ekim 1999

  • Basıldığı Ülke: Türkiye