İleri derecede rezorbe kretlere sahip tam dişsiz hastanın bar tutuculu overdenture protezle rehabilitasyonu Vaka raporu


KURT M., TURHAN BAL B. , KAHRAMAN S.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Uluslararası 22. Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper