İleri derecede rezorbe kretlere sahip tam dişsiz hastanın bar tutuculu overdenture protezle rehabilitasyonu Vaka raporu


KURT M., TURHAN BAL B., KAHRAMAN S.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Uluslararası 22. Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Gazi University Affiliated: Yes