İleri derecede rezorbe kretlere sahip tam dişsiz hastanın bar tutuculu overdenture protezle rehabilitasyonu Vaka raporu


KURT M. , TURHAN BAL B. , KAHRAMAN S.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Uluslararası 22. Bilimsel Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015