Çörek Otunun Dislipidemi Üzerine Etkileri


YURTDAŞ G., TEK N. , AKBULUT G. , Tatar t.

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017