Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Dili-Dilin Hikmeti


YÜCEL ÇETİN A.

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25 - 28 Eylül 2018