Güneş pilleri için ZnO’nun yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi: Ab-initio çalışması


Creative Commons License

KÜRKÇÜ C., MERDAN Z.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal)