Bitirme Ve Cila Islemlerinin Polimer Yapılı Restoratif MateryallerinYüzey Mikrosertligine Etkisi


EĞİLMEZ F. , ÇEKİÇ NAGAŞ I. , ERGÜN G. , GÜREL M. A.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, 21 - 24 Eylül 2017