Kız öğrencilerde siber zorba ve kurban olmanın yordayıcıları olarak internet bağımlılığı ve yaşam doyumu


ÇETİN B. , PEKER A., EROĞLU Y.

1.ULUSLARARASI KADIN VE SAĞLIK KONGRESİ, 3 - 05 Haziran 2010