Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Genel Kültür Derslerinin Ülkelere Göre Karşılaştırmalı Analizi


KALAYCI ATAY N. , HAYIRSEVER F., YARAR G.

Türkiye ve ABD. III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, “Yükseköğretimde Program Çalışmaları, 22 - 24 Ekim 2015