Yoğun proteinüri ile seyreden bir akut postenfeksiyöz glomerülonefrit olgusu


GÜLTEKİN SOYLU A., BÜYÜKKARAGÖZ B. , ÇALTIK YILMAZ A., KOÇAK M.

49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye